Program

Program celého dne konference je rozdělen na dvě části. Jedná se o dopolední přednáškový blok a odpolední workshopy.

Přednáškový blok: dopoledne, 17. května 2023

}

9:00 – 9:30

SÁL JANA KAŠPARA

Registrace

 

Registrace na konferenci

Registrace na konferenci.

}

9:30 – 9:35

SÁL JANA KAŠPARA

Zahájení

 

Zahájení konference

Zahájení konference, představení programu

}

9:35 – 9:55

SÁL JANA KAŠPARA

Vývoj reformy péče o duševní zdraví

Petr Winkler

Co všechno se stalo. Jak byla reforma připravována, jak proběhlo první období?
}

9:55 – 10:15

SÁL JANA KAŠPARA

Sebeobhajoba a partnerský přístup

Markéta Vítková

Co znamená sebeobhajoba. Proč je důležitý partnerský přístup ve všech typech služeb?
}

10:15 – 10:35

SÁL JANA KAŠPARA

Advokační úloha peer konzultanta v multidisciplinárním týmu CDZ

 Alžběta Beranová

Jak lze obhajovat zájmy klienta v rámci týmu v CDZ?
}

10:35 – 10:55

SÁL JANA KAŠPARA

Advokační úloha peer konzultanta v psychiatrické nemocnici

Martin Okáč

Jak lze obhajovat zájmy klienta/pacienta v rámci týmu v psychiatrické nemocnici.
}

10:55 – 11:15

SÁL JANA KAŠPARA

Výzvy a úskalí zaměstnávání peer konzultantů v psychiatrické nemocnici

Zdeněk Jiříček

Jaké jsou výzvy a úskalí při zaměstnávání peer konzultantů?
}

11:15 – 11:30

SÁL JANA KAŠPARA

Advokacie pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním –  Královéhradecký kraj

Kateřina Hlubučková, Zuzana Kučerová

Jak probíhá obhajoba zájmů lidí se zkušeností s duševním onemocněním v kraji?
}

11:30 – 11:45

SÁL JANA KAŠPARA

Advokacie pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním –  Pardubický kraj

Iva Sykáčková, Jaroslav Marek

Jak probíhá obhajoba zájmů lidí se zkušeností s duševním onemocněním v kraji?
}

11:50 – 12:10

SÁL JANA KAŠPARA

Advokacie na národní úrovni – NRDZ a Platforma uživatelů

Zbyněk Roboch

Jak probíhá obhajoba zájmů lidí se zkušeností s duševním onemocněním na národní úrovni?
}

12:10 – 12:30

SÁL JANA KAŠPARA

Výzvy a úskalí prosazování reformních kroků v rámci Ministerstva zdravotnictví – diskuze

Tomáš Kašpárek

Jaké jsou kroky v rámci ministerstva zdravotnictví?
}

12:30 – 12:50

SÁL JANA KAŠPARA

Dotazníkové šetření mezi uživateli – zdroj argumentů pro advokační činnost

Dana Chrtková

Důležitost dotazníkového šetření jako argumentační podpora.
}

12:50 – 13:50

SÁL JANA KAŠPARA

Oběd

 

Dobrou chuť

Zveme Vás na malé občerstvení

Workshopy, odpoledne, 17. května 2023

}

13:50 - 15:20

SÁL JANA KAŠPARA

Podpora reformy na krajské úrovni a podpora lidí se zkušeností

Zuzana Kučerová

Workshop, kde zjistíte dobrou praxi ze zapojování lidí v Královéhradeckém kraji
}

13:50 - 15:20

ZASEDACÍ MÍSTNOST 1. PATRO

Podpora peerství v nemocnici- peer konzultanti, peer lektoři, peer rodinní příslušníci

Zdeněk Jiříček, Katka a Martin Okáčovi

Jak pomoci většímu rozšíření peerství v psychiatrických nemocnicích?
}

13:50 - 15:20

PŘÍSÁLÍ SÁLU JANA KAŠPARA

Peerství v sociálních službách

Romana Zelendová

Zkušenosti z peerství v sociálních službách. Výzvy a úskalí.

Registrujte se ihned

Neváhejte a rovnou si zajistěte jedno z 90 míst na konferenci. Těšíme se na Vás.

Kontaktujte nás