Vystupující

Kdo na konferenci vystoupí?

Převážně zástupci lidí se zkušeností s duševním onemocněním, ale i další profesionálové v oboru. Přečtěte si krátké medailonky našich vystupujících.

Po kliknutí na znaménko + u textu se Vám rozbalí další text medailonku.

Alžběta Beranová

Jmenuji se Alžběta Beranová a již 4 roky pracuji na pozici peer konzultantky v Péči o duševní zdraví.

Od července 2019 jsme CDZ, takže pracuji v multidisciplinárním týmu. Dělala jsem také peer lektorku pro NUDZ v projektu destigmatizace. Věnuji se také skupině Slyšení hlasů a vedu, ještě s kolegyní, skupinu u nás v CDZ. Nesmím zapomenout na to, že jsem členkou spolku Dialogos.

Mám za sebou pár besed a školení. Moje práce mě opravdu hodně naplňuje a jsem ráda, že jsem dostala šanci ji dělat. Chtěla bych více veřejně vystupovat, abych ukázala, že lidé s psychickými problémy dokáží to, co ostatní. Také bych chtěla povědomí o psychických nemocech dostávat mezi ostatní lidi. Často si o nás ostatní myslí, že jsme divní nebo dokonce nebezpeční.

Dále bych k sobě chtěla říct, že má dvě dospělé děti (dceru a syna). Baví mě sport, četba, háčkování, historie a má práce. Je pro mě hodně důležitá podpora mých blízkých, kteří mi i hodně pomáhají. Tímto bych tedy chtěla poděkovat mým dětem, příteli a přítelkyni mého syna.

Kateřina Hlubučková

Předsedkyně spolku JAKALUS

Před onemocněním pracovala jako finanční a ekonomický poradce. V průběhu onemocnění vystudovala sociální práci na Univerzitě Hradec Králové a začala pracovat v denním zařízení pro lidi s duševním onemocněním.

Zároveň se stala peer lektorem seminářů pro lidi s duševním onemocněním a jejich pečovatelů, profesionály v péči o lidi s duševním onemocněním a veřejnost. Zasedá v Krajské koordinační radě pro reformu péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji.  V roce 2018 spolu s dalšími uživateli psychiatrické péče, začala budovat hnutí uživatelů psychiatrické péče v Královéhradeckém kraji pod pracovním názvem „Hlas“,  z něhož v roce 2021 vznikl oficiálně zapsaný spolek JAKALUS. Spolek se mimo jiné věnuje destigmatizačním aktivitám, advokacii, svépomocným činnostem a je zapojen do reformy péče o duševní zdraví.  Ve volném čase se věnuje turistice, knihám a dalšímu vzdělávání. Všude je doprovázena svým terapeutickým psem Honzou.

Dana Chrtková

Předsedkyně spolku DIALOGOS

Moje datum narození je už trochu dávnější. Narodila jsem se v roce 1965 a prošla celou vzdělávací soustavou, zakončenou absolvováním Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Celý svůj dosavadní život žiji v Praze nebo v Sadské, kde máme část rodinného domu a velkou zahradu. Nějakou dobu jsem pracovala jako vědkyně, ale přišlo vážné duševní onemocnění a moje cesta zotavení se nedala s časově náročnou prací vědkyně skloubit. Po poslední atace vážného duševního onemocnění v roce 2003, jsem byla 7 let doma a dávala dohromady celou moji rodinu, která prošla mým onemocněním spolu se mnou a která měla také hluboké šrámy na duši.

Naštěstí se mi ale po 7 letech naskytla možnost pracovat na podatelně Psychiatrického centra Praha. Po přerodu Psychiatrického centra Praha v Národní ústav duševního zdraví jsem spolu s mou kolegyní přešla z podatelny do Výzkumného programu Sociální psychiatrie. Zde jsem byla zapojena do všech aktivit tohoto výzkumného programu jako člověk se zkušeností s duševním onemocněním, a to až do roku 2019.

Postupem času, po rozjezdu reformy psychiatrické péče, jsem se zapojila i do ní. V reformě jsem se snažila hájit zájmy lidí s duševním onemocněním. Jsem zakládají členkou a předsedkyní spolku DIALOGOS, z. s., jehož hlavní cíle jsou: dosáhnout zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním do rozhodování o systému péče o duševní zdraví na všech úrovních a zvýšit začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti.

Jsem přesvědčena, že moje cesta životem s duševním onemocněním není ojedinělá. Věřím ve schopnosti lidí se zkušeností s duševním onemocněním a vím, že jediné, co potřebujeme, je dostat životní šanci k zotavení, a my ji využijeme. Šancí může být zaměstnání, bydlení, vztahy atd. 

Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery a jednu vnučku.

Zdeněk Jiříček

Ředitel Psychiatrické nemocnice Opava

Ing. Zdeněk Jiříček je od roku 2015 ředitelem Psychiatrické nemocnice v Opavě. V rámci jeho kroků ve vedoucí funkci nemocnice došlo k velké podpoře peerské pozice v rámci nemocnice a vzniku tamního peer klubu.

Co je ale v určité době velmi pokrokové, je po letech z různých důvodů hodno změny. To neplatí jen pro společenské uspořádání ve všech souvislostech, ale i pro léčbu pacientů s psychickými problémy ve velkých nemocničních institucích. Změna, tedy reforma je zde. Mluvilo se o ní v odborných kruzích po roce 1989 několikrát, ale k reálné změně z různých důvodů nikdy nedošlo. Jak to vnímám v tuto chvíli já, tak další odklad se konat nebude a jediné co je s otazníkem, je to, do jaké hloubky a šíře reforma půjde a do jaké míry bude systémová a funkční. Stále ale platí ať už doma, či jinde, že důležití jsou motivovaní pracovníci v těchto službách, které ať fungují v nemocnici jako je ta naše nebo více ambulantně a v terénu, tak stojí a padají s odborníky, lékaři, sestrami, psychology, sociálními pracovníky a dalšími, kteří tyto služby zajišťují. Vnímejme proto reformu jako možnost ke změně a jako příležitost. Můžeme budovat nové služby mimo náš areál nebo i mimo Opavu, ale můžeme také spoustu věcí změnit i uvnitř nemocnice, a to směrem, který zajistí, že naše služby budou nejen vysoce odborné, ale i v souladu s lidskými právy a s klientským přístupem k pacientům a jejich blízkým. Máme tedy do budoucna na čem pracovat. Počítám s vámi a těším se na spolupráci

Zuzana Kučerová

Krajská koordinátorka služeb péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji

Mgr. Zuzana Kučerová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru Sociální pedagogika. Od dubna 2021 působí na pozici krajské koordinátorky služeb péče o duševní zdraví na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

 Od roku 2016 je aktivní lektorkou zážitkových kurzů první pomoci. Po ukončení vysoké školy nastoupila na Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako metodička Krajského informačního systému sociálních služeb, později byla součástí krizového týmu pro sociální služby v době epidemie COVID-19.  Od nastoupení na pozici krajské koordinátorky  v roce 2021se podařilo mimo jiné podpořit vznik nového, v pořadí již třetího v Královéhradeckém kraji, Centra duševního zdraví – tentokrát v Náchodě. V rámci její agendy koordinuje vzájemnou spolupráci poskytovatelů sociálních i zdravotních služeb, zástupců obcí a dalších subjektů, jež se aktivně podílí na rozvoji reformy péče o duševní zdraví i po skončení projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Svoji pozornost věnuje také podpoře dětského duševního zdraví, mimo jiné přípravou dětského multidisciplinárního týmu v Hradci Králové.

Jaroslav Marek

Koordinátor reformy péče o duševní zdraví při Krajském úřadě Pardubického kraje.

Dlouhodobě se pohybuji v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Mám zkušenosti z oblasti sociálních služeb, školství a veřejné správy. V posledních letech se více věnuji vyhodnocování potřeb, mezioborové spolupráci, plánování služeb a zavádění inovací.

Martin Okáč

Peer konzultant v Psychiatrické nemocnice Opava, právník, spoluzakladatel Klubů otevřeného srdce

Mgr. Martin Okáč - Spoluzakladatel svépomocné skupiny pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky Klub otevřeného srdce, člen spolku Dialogos, peer konzultant v PN Opava, manžel a otec tří dětí.

Kateřina Okáčová

Peer rodinný příslušník v Psychiatrické nemocnice Opava, spoluzakladatelka Klubů otevřeného srdce

Mgr. Kateřina Okáčová - S psychicky nemocným manželem Martinem máme 3 děti. Společně se snažíme pomáhat ostatním zvládat život s duševním onemocněním. Povzbuzujeme lidi, že život má cenu.

Iva Sykáčková

Koordinátorka pracovní skupiny lidí se zkušeností s duševním onemocněním DIVI-ZNA, peer konzultantka v Domově Na cestě ve Skutči

Pracuji jako peer konzultantka v pobytové sociální službě ve Skutči a pomáhám lidem, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění, aby mohli znovu žít život co nejvíce podle svých představ.

V roce 2019 jsem se zapojila do uživatelského hnutí v Pardubickém kraji, koordinuji pracovní skupinu lidí se zkušeností s duševním onemocněním DIVI-ZNA. Zároveň jsem za uživatele členkou Komise Rady Pardubického kraje pro koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví. Navštěvuji různé vzdělávací kurzy a setkání lidí se zkušeností. Chtěla bych přispět k tomu, aby se péče o lidi s duševním onemocněním změnila k lepšímu. Ve volném čase se věnuji malování na kamínky, ráda jezdím na kole, cestuji, chodím plavat, čtu beletrii a knihy o cestování a poslouchám folkovou hudbu.

Markéta Vítková

Pracuji v projektu Národního ústavu duševního zdraví a dále v Metropolitním zdravotnickém servisu

Jmenuji se Markéta Vítková. Jsem člověk, který rád buduje vztahy a má rád lidi. Cesta k důvěře v mezilidské vztahy pro mě, kvůli minulosti, nebyla snadná. Vím, že stojí za to důvěřovat, komunikovat, i když se vám někdy může stát, že zranění zase můžete být.

Pracuji v Metropolitním zdravotnickém servisu, kde mám na starosti spolu s kolegy přispět k vývoji a prioritizaci plánu pro duševní zdraví v Hlavním městě Praha pro roky 2024-2027. Dále se snažíme iniciovat vznik platformy lidí se zkušeností v regionu Praha, která bude zapojená do rozhodování systému péče o duševní zdraví v Praze.

Další úvazek mám v Národním ústavu duševního zdraví, kde pracuji už od roku 2015. Tu práci mám velmi ráda. Pracovala jsem pro projekt Destigmatizace, kde jsem vytvářela materiály, lektorovala a byla garantem cílové skupiny Rodinných příslušníků.

Mám dvě dospělé děti, vnučku. Ráda cestuji a chodím na procházky, miluji čtení, svou rodinu a přátele a to všechno mi pomáhá se cítit dobře, i když přijdou těžší dny. Velmi se těším na tuto konferenci a setkání s ostatními účastníky.

Petr Winkler

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví

PhDr. Petr Winkler, Ph.D. vystudoval sociální politiku a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také Health service and population research na Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy v Londýně.

Petr Winkler v Národním centru duševního zdraví působí už od roku 2011, kdy pracoval na pozici vedoucího výzkumného pracovníka. Od června roku 2021 je ředitelem. Dříve svou praxi rozvíjel také v Psychiatrickém centru Praha. Mimo to je členem rady sociální prevence v Psychiatrické společnosti ČLS JEP a rady Sekce prevence v Evropské psychiatrické asociaci..

Romana Zelendová

Peer konzultant v Otevřených dveřích

Před neshodami v rodině jsem v 21 letech utekla až do Japonska. Zůstala jsem tam 10 let. Vystudovala jsem japonštinu a chtěla v ČR navázat akademickým titulem. Po návratu jsem ale brzy upadla do depresí a prošla několika hospitalizacemi.

V letech 2014 a 2015 jsem pracovala v Green Doors v tréninkové kavárně pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. V současné době  pracuji jako peer-konzultant v Otevřených dveřích, což je ambulantní a terénní sociální služba pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Práce mě velmi baví a naplňuje. Mým největším koníčkem je můj muž, nevlastní syn a 6 koček.

Motto, podle kterého se snažím žít: „Pamatujte si, že kdo není připraven ztratit, tak ztratí. Je třeba se naučit vnitřně přijmout úpadek, ztrátu či smrt, než se opravdu uskuteční. A tohle moc lidí právě neumí. Raději zkrátka čekají, jsou negativní a bojují proti všemu a všem, kteří vám něco berou. Jsou jako malé děti, kterým někdo sebral hračky. Velké očekávání vede ke zklamání. Je lepší raději moc neočekávat, aby pak člověk nebyl zklamán.“

Registrujte se ihned

Neváhejte a rovnou si zajistěte jedno z 90 míst na konferenci. Těšíme se na Vás.

Kontaktujte nás